จิ่วเฟิ่น

ผลิตภัณฑ์สำหรับชาไข่มุก “ต้นตำรับ สไตล์ไต้หวัน”

เม็ดไข่มุกจิ่วเฟิ่น “เคี้ยวหนึบหนับ หอมคาราเมล”

เป็นเม็ดไข่มุก แป้งมันสำปะหลัง หอมกลิ่นคาราเมลทั้งก่อนและหลังต้ม เม็ดกลมสวย ขนาดที่พอดีคำ ต้มแล้วได้ไข่มุกที่มันวาว เคี้ยวหนึบ ไม่จับตัวเป็นก้อน ช่วยเพิ่มกลิ่นคาราเมลที่หอม หวาน ให้กับน้ำชานม ผลิตภายใต้มาตราฐาน GMP ได้รับการรับรอง Halal

ใบชาดำอัสสัมจิ่วเฟิ่น “หอม เข้ม คุ้มค่า”

เป็นใบชาดําอัสสัม 100% เหมาะสำหรับนําไปทําชานมไข่มุก ให้รสเข้ม หอมแบบใบชาไต้หวัน ต้นตำรับแท้ๆ

เม็ดไข่มุกจิ่วเฟิ่น “เคี้ยวหนึบหนับ หอมคาราเมล”

เป็นเม็ดไข่มุก แป้งมันสำปะหลัง หอมกลิ่นคาราเมลทั้งก่อนและหลังต้ม เม็ดกลมสวย
ขนาดที่พอดีคำ ต้มแล้วได้ไข่มุกที่มันวาว เคี้ยวหนึบ ไม่จับตัวเป็นก้อน ช่วยเพิ่มกลิ่น
คาราเมลที่หอม หวาน ให้กับน้ำชานม ผลิตภายใต้มาตราฐาน GMP ได้รับการรับรอง Halal

ใบชาดำอัสสัมจิ่วเฟิ่น “หอม เข้ม คุ้มค่า”

เป็นใบชาดําอัสสัม 100% เหมาะสำหรับนําไปทําชานมไข่มุก ให้รสเข้ม หอม
แบบใบชาไต้หวัน ต้นตำรับแท้ๆ