TASTY TOP

ผลิตภัณฑ์ “เทสตี้ท็อป”

เป็นผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีฟรีสดรายหรือการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากผลไม้ไทยทั้งหมด อาทิ ทุเรียน มังคุด มะม่วง ลำไย เป็นต้น นำมาแปรรูปเป็นผลไม้อบกรอบเพื่อสุขภาพ ไม่ผ่านกระบวนการทอดที่ใช้นำมัน ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่สี-กลิ่น
และสารกันบูด จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้รักสุขภาพ และผู้ที่ชื่นชอบผลไม้ รวมไปถึง
หากต้องการรับประทานช่วงนอกฤดูกาลผลไม้นั้นๆ ก็ยังสามารถหารับประทานได้อยู่

เพราะเทคโนโลยีฟรีสดราย นอกจากจะไม่ทำลายวิตามินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นการแปรรูปที่ใช้อุณหภูมิต่ำแล้ว ยังสามารถเก็บไว้ได้นานในอุณหภูมิห้องปกติอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคปัจจุบันที่ใส่ใจสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์

“เทสตี้ท็อป”