โฟรเซ่น

(การแช่เยือกแข็ง)

เป็นกรรมวิธีการแช่เยือกแข็งซึ่งควบคุมภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ -30 ºC ถึง -40 ºC
ทำให้การแช่เยือกแข็งเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผลึกน้ำแข็งมีขนาดเล็ก โครงสร้างผลิตภัณฑ์
จึงไม่ถูกทำลายมากนัก และยังทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ติดกันเป็นก้อน

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ช่วยให้สามารถเก็บรักษาอาหารในสภาพที่สดใหม่ได้นานกว่าหนึ่งปี

มะม่วง

ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัด อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ไส้ขนม
ซอสผลไม้ น้ำเชื่อมผลไม้ ขนมหวาน ขนมอบ ไอศกรีม และเครื่องดื่ม

สับปะรด

ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัด อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ไส้ขนม
ซอสผลไม้ น้ำเชื่อมผลไม้ ขนมหวาน ขนมอบ ไอศกรีม และเครื่องดื่ม

ข้าวโพดหวาน

ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัดและผลิตภัณฑ์สำหรับทาขนมปัง อาหารสำเร็จรูป
พร้อมรับประทาน ซุป ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ไอศกรีม
และเครื่องดื่มจากธัญชาติ

ถั่วแดง

ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัดและผลิตภัณฑ์สำหรับทาขนมปัง อาหารสำเร็จรูป
พร้อมรับประทาน ซุป ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ไอศกรีม
และเครื่องดื่มจากธัญชาติ

ลูกเดือย

ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัด อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซุป ไส้ขนม
ขนมหวาน และเครื่องดื่มจากธัญชาติ

ถั่วเขียวผ่าซีกเลาะเปลือก

ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัดและผลิตภัณฑ์สำหรับทาขนมปัง อาหารสำเร็จรูป
พร้อมรับประทาน ซุป ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ไอศกรีม
และเครื่องดื่มจากธัญชาติ