ฟรีสดราย

(การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

เป็นกรรมวิธีหนึ่งในการทำแห้ง โดยผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปแช่เยือกแข็ง จากนั้นจึงทำการ
ลดความดันลงเพื่อทำให้ผลึกน้ำแข็งในผลิตภัณฑ์ระเหิดเป็นไอ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ก่อให้
เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างผลิตภัณฑ์ดังที่พบในการทำแห้งรูปแบบอื่นที่ใช้ความร้อนสูง
ซึ่งส่งผลให้เปลือกนอกผลิตภัณฑ์แห้งและแข็ง มีน้ำหนักเบา สะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ฟรีสดรายสามารถคืนรูปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังคงรักษารูปร่าง สี รสชาติ
เนื้อสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการได้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สดก่อนทำแห้งได้มากทีสุด

กุ้ง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว

ปลาหมึก

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว

ปูอัด

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว

ลูกชิ้นกุ้ง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเส้น ข้าวต้ม และซุปกึ่งสำเร็จรูป

ลูกชิ้นหมู

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเส้น ข้าวต้ม และซุปกึ่งสำเร็จรูป

ไก่

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว

หมู

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว

ข้าวโพดหวาน

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ธัญชาติสำหรับอาหารเช้า เครื่องดื่มจากธัญชาติ
อาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว

ฟักทอง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์ธัญชาติสำหรับอาหารเช้า เครื่องดื่มจากธัญชาติอาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว

ซุปก้อน

สามารถเทน้ำร้อน รอ 3 นาที และพร้อมรับประทาน หรือจะใช้เป็นส่วน
ประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปและแกงกึ่งสำเร็จรูป