ดรัมดราย

(การทำแห้งแบบลูกกลิ้งร้อน)

เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์เกล็ดหรือผงจากของเหลวข้น ของเหลว
ถูกทำให้เป็นฟิล์มบางๆ บนลูกกลิ้งร้อนที่มีการหมุน ทำให้ผลิตภัณฑ์แห้งในทันที
หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกขูดออกจากผิวลูกกลิ้ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลักษณะ
เป็นเกล็ด ซึ่งสามารถนำไปบดต่อเป็นผงได้

ผลิตภัณฑ์ผงที่ได้จากการอบแห้งด้วยกรรมวิธีนี้สามารถละลายน้ำได้เช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ผงที่ได้จากกรรมวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย แต่ทว่าจะยังคงไว้ซึ่ง
เส้นใยอาหาร ดังนั้นกระบวนการอบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อนจึงเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมสุขภาพที่ต้องการคงเนื้อสัมผัส และเส้นใยหลัง
ละลาย เทคโนโลยีนี้จึงใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผงจากผลไม้ ผักและเครื่องปรุงรส
เช่น เครื่องดื่มจากธัญพืช และธัญพืชไม่ขัดสี

ข้าวโพดหวานผง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซุป ซอส เครื่องดื่ม อาหารเสริม
สำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน
และขนมขบเคี้ยว

ฟักทองผง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซุป ซอส เครื่องดื่ม อาหารเสริม
สำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน
และขนมขบเคี้ยว

มันฝรั่งผง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซุป ซอส น้ำเกรวี และขนมอบ

มันเทศผง

ใช้เป็นส่วนประกอบในธัญชาติสำหรับอาหารเช้า อาหารเสริม
สำหรับเด็ก ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน และขนมขบเคี้ยว

กล้วยผง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซอส เครื่องดื่ม อาหารเสริม
สำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน และขนมขบเคี้ยว

ซีเรียลผง

ใช้เป็นส่วนประกอบในธัญชาติสำหรับอาหารเช้า เครื่องดื่ม
และอาหารเสริมสำหรับเด็ก