THAIFEX-ANUGA ASIA 2022

THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย (TCC) และโคโลญเมสเซ่ (KM) ประเทศเยอรมนี ตัวงานจัดขึ้นในรูปแบบ “ไฮบริด” โดยผสมผสานทั้งการจัดงานในพื้นที่ (On Ground Trade Show) และงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Trade Show) เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกในการเดินทางมางานได้มีโอกาสเยี่ยมชม เลือกซื้อสินค้า ชมคลิปวิดีโอ ดูแคตตาล็อกสินค้า และฝากข้อความเพื่อนัดหมายเจรจาการค้าได้ ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของการจัดงานที่ทำให้ธุรกิจเชื่อมต่อถึงกันได้แบบไร้ขีดจำกัด อ่านต่อได้ที่ https://www.wongnai.com/news/thaifex-anuga-asia-2022?ref=ct

รูปภาพข่าว

บทความอื่นๆ