คอฟฟี่ ดรีมมี่ ร่วมเติมความฝัน สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และห่างไกลยาเสพติด

วันนี้เลยนำภาพกิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำ CMU Rujirawong Championship จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 – 28 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาฝาก

Gallery

Related Articles

Presenting Robes to Monks at the End of Buddhist Lent

การทำบุญทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ให้กับวัดบ้านไร่เจริญผล, วัดโคกขาม และวัดบ้านโคก ในช่วงเดือนตุลาคม