กิจกรรม CSR บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ (บริษัทในเครือ PFS)

ภาพกิจกรรม CSR บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ (บริษัทในเครือ PFS) ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่ กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างรั้วโรงเรียนบ้านสันคะยอม, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตัดหญ้าบริเวณเลียบคลองชลประทานร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 2 ต.ขี้เหล็ก อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่, กิจกรรมพัฒนาชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานบ้านสันคะยอม และประชุมประชาคมร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 2 ต. ขี้เหล็ก

Gallery

Related Articles

Presenting Robes to Monks at the End of Buddhist Lent

การทำบุญทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ให้กับวัดบ้านไร่เจริญผล, วัดโคกขาม และวัดบ้านโคก ในช่วงเดือนตุลาคม