กิจกรรม CSR การทำบุญ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรม CSR การทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี โดยชาว PFS ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม PFS Outing for  Team Building 2018 Pattaya  รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561

Gallery

Related Articles

Presenting Robes to Monks at the End of Buddhist Lent

การทำบุญทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ให้กับวัดบ้านไร่เจริญผล, วัดโคกขาม และวัดบ้านโคก ในช่วงเดือนตุลาคม 2560