กิจกรรม CSR การทำบุญและการเลี้ยงอาหารกลางวันที่มูลนิธิบ้านคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรม CSR การทำบุญและเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ในความดูแลของมูลนิธิบ้านคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยชาว PFS ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้องๆเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม PFS Outing for Team Building 2018 Pattaya รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561

Gallery

Related Articles

Presenting Robes to Monks at the End of Buddhist Lent

การทำบุญทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ให้กับวัดบ้านไร่เจริญผล, วัดโคกขาม และวัดบ้านโคก ในช่วงเดือนตุลาคม 2560