กิจกรรม CSR การทำบุญถวายเงินทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2562

กิจกรรม CSR การทำบุญถวายเงินทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2562
วัดบ้านไร่เจริญผล วันที่ 18 ตุลาคม 2562
วัดโคกขาม วันที่ 25 ตุลาคม 2562

Gallery

Related Articles

Presenting Robes to Monks at the End of Buddhist Lent

การทำบุญทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ให้กับวัดบ้านไร่เจริญผล, วัดโคกขาม และวัดบ้านโคก ในช่วงเดือนตุลาคม 2560