กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ร่วมกับชุมชนของทีม Preserved FC

กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล ร่วมกับชุมชนของทีม Preserved FC ซึ่งเป็นทีมฟุตซอลของบริษัท

Gallery

Related Articles

Presenting Robes to Monks at the End of Buddhist Lent

การทำบุญทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ให้กับวัดบ้านไร่เจริญผล, วัดโคกขาม และวัดบ้านโคก ในช่วงเดือนตุลาคม 2560