ผลิตภัณฑ์ “เทสตี้ท็อป”

เป็นผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีฟรีสดรายหรือการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ผลิตภัณฑ์
แบรนด์นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากผลไม้ไทยทั้งหมด อาทิ ทุเรียน มังคุด มะม่วง ลำไย เป็นต้น
นำมาแปรรูปเป็นผลไม้อบกรอบเพื่อสุขภาพ ไม่ผ่านกระบวนการทอดที่ใช้นำมัน ไม่ใส่น้ำตาล
ไม่ใส่สี-กลิ่น และสารกันบูด จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้รักสุขภาพ และผู้ที่ชื่นชอบผลไม้
รวมไปถึงหากต้องการรับประทานช่วงนอกฤดูกาลผลไม้นั้นๆ ก็ยังสามารถหารับประทานได้อยู่
เพราะเทคโนโลยีฟรีสดราย นอกจากจะไม่ทำลายวิตามินที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นการแปรรูป
ที่ใช้อุณหภูมิต่ำแล้ว ยังสามารถเก็บไว้ได้นานในอุณหภูมิห้องปกติอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
ผู้บริโภคปัจจุบันที่ใส่ใจสุขภาพ

ทุเรียนกรอบ

ทุเรียนกรอบ

35 กรัม , 100 กรัม

ทุเรียน ได้รับการขนานนามว่าเป็น ราชาแห่งผลไม้ ซึ่งเราได้คัดสรรทุเรียนสดพันธุ์ “หมอนทอง”  นำมาผ่านกรรมวิธีฟรีสดรายเพื่อรักษาความสดใหม่ คุณภาพในด้านกลิ่นรส, เนื้อสัมผัสและคงคุณค่าทางอาหารของทุเรียนไว้ได้เป็นอย่างดี

ส่วนประกอบ : ทุเรียนหมอนทอง 100%

น้ำหนักสุทธิ : 
1. บรรจุในถาดหุ้มซองอลูมิเนียมและหุ้มด้วยกล่องกระดาษพิมพ์ลาย จำนวน 24 กล่อง ต่อ 1 ลัง 
2. บรรจุในซองอลูมิเนียมพิมพ์ลาย จำนวน 24 ถุง ต่อ 1 ลัง
 
อายุของสินค้า : สามารถเก็บได้นาน 12 เดือน

รูปภาพสินค้าอื่นๆ