ประวัติบริษัท

2563
โอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษัทพรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เราจะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจร ด้วยเทคโนลียีที่ทันสมัย มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับดูแลสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
2563
2560
ผู้นำในการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจร
• วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ครีมเทียม คอฟฟี่ ดรีมมี่ ขนาดซอง 3 กรัม เพื่อเพิ่มความสะดวก และเหมาะแก่การใช้งานในสำนักงานและครัวเรือน

• วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “เทสตี้ท็อป” คือ ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบ และเครื่องดื่มผลไม้ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นจากแนวคิด “ Fusion Fruit Snack”

• ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับดูแลสภาพการทำงานให้มี ความปลอดภัย ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้ ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้าทั่วโลก
2560
2559
บริษัทปรับโฉมใหม่ให้กับสินค้าแบรนด์ “คอฟฟี่ ดรีมมี่”
• บริษัทปรับโฉมใหม่ให้กับสินค้าแบรนด์ “คอฟฟี่ ดรีมมี่” โดยการปรับสูตร 0% โคเลสเตอรอล และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก คือ คุณเกรท วรินทร ปัญหกาญจน์

• โดยจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มไลน์ผลิต “สกัดเข้มข้น” ขึ้น เพื่อใช้พัฒนาสินค้าสำหรับอนาคต
2559
2557
การผลิตสินค้าคอนซูมเมอร์ภายใต้แบรนด์บริษัท ได้แก่ “ไทยเชฟ” และ “เทสตี้ท็อป”
• บริษัทผลิตสินค้าคอนซูมเมอร์ภายใต้แบรนด์บริษัทขึ้นใหม่ ได้แก่ “ไทยเชฟ” ในกลุ่มข้าวต้ม ซุปและแกงกึ่งสำเร็จรูป และ “เทสตี้ท็อป” ในกลุ่มผลไม้อบกรอบ

• นอกจากนี้ยอดขายสินค้าฟรีสดรายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทขยายอาคารใหม่เพิ่ม คือ “อาคารจัดการวัตถุดิบทะเล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงคุณภาพ ในการจัดการวัตถุดิบก่อนนำเข้าสายการผลิต
2557
2554
ขยายสายการผลิตสเปรย์ดรายเพิ่มขึ้นอีกคือ “อาคารสเปรย์ดราย 3”
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทขยายสายการผลิตสเปรย์ดรายเพิ่มขึ้นอีกคือ “อาคารสเปรย์ดราย 3” เพื่อรองรับ การผลิตสินค้า“คอฟฟี่ ดรีมมี่” ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น รวมถึงออเดอร์สินค้าครีมเทียมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2554
2550
จากผลตอบรับลูกค้าของสินค้าสเปรย์ดราย
จากผลตอบรับลูกค้าของสินค้าสเปรย์ดราย ทำให้บริษัททำการเปิดอาคาร “สเปรย์ดราย 2” เพื่อรองรับปริมาณออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลตอบรับของสินค้าแบรนด์ “คอฟฟี่ ดรีมมี่” ที่ดีขึ้นจึงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
2550
2549
ขยายอาคารคลังสินค้า และห้องเย็นให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพียงพอต่อการเก็บวัตถุดิบและสต็อคสินค้า
• หลังจากที่ได้เพิ่มอาคารผลิตต่างๆ มากขึ้น และปริมาณการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสร้างอาคารประกันและรับรองคุณภาพ รวมถึงห้องแล็ปขึ้น เพื่อรองรับมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และปริมาณการตรวจได้มากขึ้น รวมทั้งยังขยายทีม ประกันคุณภาพให้เพียงพอต่อสายการผลิต และควบคุมคุณภาพทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพของบริษัท

• ในขณะเดียวกันยังได้ขยายอาคารคลังสินค้า และห้องเย็นให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เพียงพอ ต่อการเก็บวัตถุดิบและสต็อคสินค้า
2549
2547
บริษัทก่อตั้งอาคารผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งใหม่ “อาคารดรัมดราย”
• ในปีพ.ศ. 2547 บริษัทก่อตั้งอาคารผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งใหม่ “อาคารดรัมดราย” สำหรับผลิตฟักทองผง มันฝรั่งผง ข้าวโพดผง และซีเรียล สำหรับลูกค้าต่างประเทศ ในปีเดียวกันนี้ ยังได้ก่อตั้ง “อาคารฟรีสดราย 2” สำหรับผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ขึ้น เพิ่มเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และขยายประเภทสินค้าอุตสาหกรรม
2547
2545
บริษัทเริ่มการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ตนเอง คือ ครีมเทียม“คอฟฟี่ ดรีมมี่”
• หลังจากผลิตสินค้าครีมเทียม เพื่อการส่งออก ในปีพ.ศ. 2545 บริษัทเริ่มการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ ของตนเอง คือ ครีมเทียม“คอฟฟี่ ดรีมมี่” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ขายครีมเทียมขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมขึ้น จนได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
2545
2542
ขยายกิจการโดยนำเทคโนโลยี”สเปรย์ดราย”
• ด้วยแนวคิด “แม่น้ำหลายสาย” จึงทำให้บริษัทขยายกิจการโดยนำเทคโนโลยี ”สเปรย์ดราย” เข้ามาเพื่อผลิตสินค้าใหม่ คือ ครีมเทียม ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนนมผง นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเบเกอรี่
2542
2538
เปิด "อาคารฟรีสดราย 1" สำหรับผลิตอาหารทะเล
• ในปีพ.ศ. 2538 เปิด "อาคารฟรีสดราย 1" สำหรับผลิตอาหารทะเล โดยเริ่มส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในระยะเวลาไม่กี่ปี
2538
2537
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
• ก่อตั้งโดยนายวรภาส มหัทธโนบล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆ ในประเทศ ทั้งการประมง ปศุสัตว์ และการเกษตรทั้งพืชผักผลไม้ และน้ำมันปาล์ม เพื่อนำทรัพยากรเหล่านี้มาแปรรูปส่งออก สร้างรายได้ให้กับคนไทย รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี้มีคุณภาพ และมีประโยชน์แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก
2537
2563
โอกาสครบรอบ 25 ปีของบริษัท
พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เราจะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจร ด้วยเทคโนลียีที่ทันสมัย มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับดูแลสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
2563
2560
ผู้นำในการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งแบบครบวงจร
• วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ครีมเทียม คอฟฟี่ ดรีมมี่ ขนาดซอง 3 กรัม เพื่อเพิ่มความสะดวก และเหมาะแก่การใช้งานในสำนักงานและครัวเรือน

• วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “เทสตี้ท็อป” คือ ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบ และเครื่องดื่มผลไม้ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นจากแนวคิด “ Fusion Fruit Snack”

• ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับดูแลสภาพการทำงานให้มี ความปลอดภัย ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้ ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่เชื่อมั่นของลูกค้าทั่วโลก
2560
2559
บริษัทปรับโฉมใหม่ให้กับสินค้าแบรนด์ “คอฟฟี่ ดรีมมี่”
• บริษัทปรับโฉมใหม่ให้กับสินค้าแบรนด์ “คอฟฟี่ ดรีมมี่” โดยการปรับสูตร 0% โคเลสเตอรอล และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก
คือ คุณเกรท วรินทร ปัญหกาญจน์

• โดยจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มไลน์ผลิต “สกัดเข้มข้น” ขึ้น เพื่อใช้พัฒนาสินค้าสำหรับอนาคต
2559
2557
การผลิตสินค้าคอนซูมเมอร์ภายใต้แบรนด์บริษัท ได้แก่ “ไทยเชฟ” และ “เทสตี้ท็อป”
• บริษัทผลิตสินค้าคอนซูมเมอร์ภายใต้แบรนด์บริษัทขึ้นใหม่ ได้แก่
“ไทยเชฟ” ในกลุ่มข้าวต้ม ซุปและแกงกึ่งสำเร็จรูป และ “เทสตี้ท็อป” ในกลุ่มผลไม้อบกรอบ

• นอกจากนี้ยอดขายสินค้าฟรีสดรายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทขยายอาคารใหม่เพิ่ม คือ “อาคารจัดการวัตถุดิบทะเล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงคุณภาพ ในการจัดการวัตถุดิบก่อนนำเข้าสายการผลิต
2557
2554
ขยายสายการผลิตสเปรย์ดรายเพิ่มขึ้นอีกคือ “อาคารสเปรย์ดราย 3”
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทขยายสายการผลิตสเปรย์ดรายเพิ่มขึ้นอีกคือ “อาคารสเปรย์ดราย 3” เพื่อรองรับ การผลิตสินค้า
“คอฟฟี่ ดรีมมี่” ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น รวมถึงออเดอร์สินค้าครีมเทียมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2554
2550
จากผลตอบรับลูกค้าของสินค้าสเปรย์ดราย
จากผลตอบรับลูกค้าของสินค้าสเปรย์ดราย ทำให้บริษัททำการเปิดอาคาร “สเปรย์ดราย 2” เพื่อรองรับปริมาณออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลตอบรับของสินค้าแบรนด์ “คอฟฟี่ ดรีมมี่” ที่ดีขึ้นจึงทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
2550
2549
ขยายอาคารคลังสินค้า และห้องเย็นให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพียงพอต่อการเก็บวัตถุดิบและสต็อคสินค้า
• หลังจากที่ได้เพิ่มอาคารผลิตต่างๆ มากขึ้น และปริมาณการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสร้างอาคารประกันและรับรองคุณภาพ รวมถึงห้องแล็ปขึ้น เพื่อรองรับมาตรฐาน การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า และปริมาณการตรวจได้มากขึ้น รวมทั้งยังขยายทีม ประกันคุณภาพให้เพียงพอต่อสายการผลิต และควบคุมคุณภาพทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพของบริษัท

• ในขณะเดียวกันยังได้ขยายอาคารคลังสินค้า และห้องเย็นให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เพียงพอ ต่อการเก็บวัตถุดิบและสต็อคสินค้า
2549
2547
บริษัทก่อตั้งอาคารผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งใหม่ “อาคารดรัมดราย”
• ในปีพ.ศ. 2547 บริษัทก่อตั้งอาคารผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งใหม่ “อาคารดรัมดราย” สำหรับผลิตฟักทองผง มันฝรั่งผง ข้าวโพดผง และซีเรียล สำหรับลูกค้าต่างประเทศ

ในปีเดียวกันนี้ ยังได้ก่อตั้ง “อาคารฟรีสดราย 2” สำหรับผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ขึ้น เพิ่มเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และขยายประเภทสินค้าอุตสาหกรรม
2547
2545
บริษัทเริ่มการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ตนเอง คือ ครีมเทียม
“คอฟฟี่ ดรีมมี่”
• หลังจากผลิตสินค้าครีมเทียม เพื่อการส่งออก ในปีพ.ศ. 2545 บริษัทเริ่มการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ ของตนเอง คือ ครีมเทียม
“คอฟฟี่ ดรีมมี่” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ขายครีมเทียมขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมขึ้น จนได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน
2545
2542
ขยายกิจการโดยนำเทคโนโลยี
”สเปรย์ดราย”
• ด้วยแนวคิด “แม่น้ำหลายสาย” จึงทำให้บริษัทขยายกิจการโดยนำเทคโนโลยี ”สเปรย์ดราย” เข้ามาเพื่อผลิตสินค้าใหม่ คือ ครีมเทียม ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนนมผง นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเบเกอรี่
2542
2538
เปิด "อาคารฟรีสดราย 1" สำหรับผลิตอาหารทะเล
• ในปีพ.ศ. 2538 เปิด "อาคารฟรีสดราย 1" สำหรับผลิตอาหารทะเล โดยเริ่มส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก และประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในระยะเวลาไม่กี่ปี
2538
2537
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
• ก่อตั้งโดยนายวรภาส มหัทธโนบล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆ ในประเทศ ทั้งการประมง ปศุสัตว์ และการเกษตรทั้งพืชผักผลไม้ และน้ำมันปาล์ม เพื่อนำทรัพยากรเหล่านี้มาแปรรูปส่งออก สร้างรายได้ให้กับคนไทย รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล่านี้มีคุณภาพ และมีประโยชน์แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก
2537