ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค

ภายใต้แบรนด์บริษัท

นอกเหนือจากการผลิตสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทยังมองการณ์ไกลเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับบริษัทมากขึ้น จึงมีนโยบายออกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ของบริษัท ทั้งกลุ่มเครื่องดื่มและอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อันได้แก่

  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเบเกอรี่ "คอฟฟี่ ดรีมมี่"
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลไม้อบแห้งพร้อมรับประทาน "เทสตี้ท็อป"
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มข้าวต้ม ซุปและแกงกึ่งสำเร็จรูป "ไทยเชฟ"