รับผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้ง

แบบครบวงจร

ด้วยบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด มีเทคโนโลยีการทำแห้งที่ทันสมัยหลากหลายประเภท รวมถึงยังมีบริษัทในเครือต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนทั้งส่วนของวัตถุดิบตั้งต้นไปจนเครื่องจักร ต่างๆ ในการแพคบรรจุสินค้า ทำให้สามารถบริการลูกค้าได้แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ (One Stop Service)

นอกเหนือจากนี้ยังมีทีมวิจัยและพัฒนาพร้อมจะให้การสนับสนุนและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆร่วมกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยกระบวนการคิดค้นสูตร กระบวนการผลิตและงานบริการทั้งหมด ทางบริษัทมีการประเมินและควบคุมทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้อย่างแน่นอน

ด้วยบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด มีเทคโนโลยีการทำแห้งที่ทันสมัยหลากหลายประเภท รวมถึงยังมีบริษัทในเครือต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนทั้งส่วนของวัตถุดิบตั้งต้นไปจนเครื่องจักร ต่างๆ ในการแพคบรรจุสินค้า ทำให้สามารถบริการลูกค้าได้แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ (One Stop Service)

นอกเหนือจากนี้ยังมีทีมวิจัยและพัฒนาพร้อมจะให้การสนับสนุนและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต่างๆร่วมกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
โดยกระบวนการคิดค้นสูตร กระบวนการผลิตและงานบริการทั้งหมด ทางบริษัทมีการประเมิน
และควบคุมทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนการทำ OEM

Contact us

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อฝ่ายขายต่างประเทศ

Contact us

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อฝ่ายขายต่างประเทศ