หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 1 อัตรา

คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. ไม่จำกัดอายุ
 3. ปริญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 5 ปีขึ้นไป
 5. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีทนแรงกดดันได้ดี
 6. มีภาวะความเป็นผู้นำ
 7. ผ่านอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด

1.ควบคุมบริหารการทำงานไลน์การผลิต

2.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและปริมาณตามที่ลูกค้าต้องการ 3.ควบคุม % Yield , Capacity, ของเสีย และ ต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4.แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตได้

5.สรุปสถานะการณ์การผลิตประจำวันและประจำเดือนพร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

6.พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้

7.วางแผนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร คน และวิธีการผลิต 8.ร่วมดำเนินการกับฝ่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 9.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคู่มือการผลิต ควบคุมต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

10.ควบคุมองค์ประกอบการผลิตให้อยู่ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO/HACCP/GMP/Halal และระบบความปลอดภัย

11.ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อรายงานด้านการผลิตและอื่นๆ

 • โทรสาร

  (6634)812-459

 • อีเมล์

  human@preservefood.net

 • โทร

  (6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566

แบบฟอร์มสมัครงาน

สวัสดิการของบริษัท

สวัสดิการของบริษัท