บริษัทในเครือ

พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้

นอกจากการเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารอบแห้งครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยแล้ว
ยังมีบริษัทในเครือซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนที่ทำให้บริษัทก้าวหน้าและพัฒนาอย่างอย่างรวดเร็ว
ด้วยลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปของแต่ละบริษัท รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย
ของเครื่องจักรที่นำเข้ามา จึงทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี และรวดเร็ว

บริษัท พรีเมียร์ ฟู้ด แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัทในเครือ นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส สีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงเครื่องแพคที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เครื่องไฟสนามส่องสว่างเคลื่อนที่ เครื่องโอโซน เครื่องลดความชื้น เครื่องเพิ่มความชื้น
และเครื่องแอร์เคลื่อนที่

เข้าสู่เว็บไซต์

บริษัท ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จำกัด

บริษัทในเครือ ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ผู้ผลิตแผ่นพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป ระบบสูญญากาศ
ชนิด PP และ PET ได้แก่ ถาดอาหาร ถ้วยน้ำดื่ม และฝาถ้วย ฯลฯ

เข้าสู่เว็บไซต์

บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด

บริษัทในเครือ ตั้งอยู่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบผัก ผลไม้สดและแช่แข็ง เพื่อส่งออกให้ลูกค้า และยังผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบส่งให้กับบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปชียลตี้ จำกัดด้วย จึงเป็นต้นน้ำในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี
ควบคุมสารเคมี ยาฆ่าแมลง ความสดใหม่ส่งตรงเพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารอบแห้งแบบครบวงจร

เข้าสู่เว็บไซต์

สวน จัน-ทะ-ทุเรียน

“การทำสวนด้วยใจ”เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สวน จัน-ทะ-ทุเรียน ของเราสามารถส่งมอบทุเรียนคุณภาพดีเยี่ยมสู่มือ ของผ้บูริโภค จากเกษตรกรของเราทุกคนที่ล้วนเอาใจใส่ในการเฝ้าสังเกตทุเรียนทุกต้นในสวนที่มีพื้นที่กว่าร้อยไร่ทั้งในจังหวัด ระยอง และ จันทบุรี

รวมไปถึงทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญ และ นักวิจัยจากทั้งญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา ที่เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงการ ทุเรียนของเรา จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ทุเรียนจากสวนของเราทุกลูกปราศจากสารเคมี และผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ คณุภาพ และความปลอดภัยสูงสดุแก่ผู้บริโภคทุกท่าน

เข้าสู่เว็บไซต์