ติดต่อเรา

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
เวลาทำการ

Accounting and Finance Dept.Phone Extention : 1100

E-mail : account@preservefood.net

Purchasing and Procurement Dept.Phone Extention : 1200
E-mail : purchase@preservefood.net

Human Resource Dept.Phone Extention : 1300

E-mail : human@preservefood.net

Sales Administrative Dept.Phone Extention : 1600

E-mail : sales_admin@preservefood.net

 

โรงงาน
เวลาทำการ

แบบฟอร์มติดต่อเรื่องทั่วไป

แบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่องทั่วไป

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน

แบบฟอร์มติดต่อด้าน OEM รับผลิตอาหาร

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน

แบบฟอร์มติดต่อด้านส่งออกผลิตภัณฑ์

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน