คอฟฟี่ ดรีมมี่ ร่วมเติมความฝัน สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และห่างไกลยาเสพติด

วันนี้เลยนำภาพกิจกรรมการแข่งขันว่ายน้ำ CMU Rujirawong Championship จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 – 28 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ สระว่ายน้ำรุจิรวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาฝาก

รูปภาพข่าว

บทความอื่นๆ

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับ อบต.โคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

การเก็บขยะร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10