กิจกรรม CSR บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ (บริษัทในเครือ PFS)

ภาพกิจกรรม CSR บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ (บริษัทในเครือ PFS) ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ได้แก่ กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างรั้วโรงเรียนบ้านสันคะยอม, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตัดหญ้าบริเวณเลียบคลองชลประทานร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 2 ต.ขี้เหล็ก อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่, กิจกรรมพัฒนาชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานบ้านสันคะยอม และประชุมประชาคมร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 2 ต. ขี้เหล็ก

รูปภาพข่าว

บทความอื่นๆ

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับ อบต.โคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

การเก็บขยะร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10