กิจกรรม CSR การทำบุญ ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรม CSR การทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จ.ชลบุรี โดยชาว PFS ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม PFS Outing for  Team Building 2018 Pattaya  รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561

รูปภาพข่าว

บทความอื่นๆ

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับ อบต.โคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

การเก็บขยะร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10