กิจกรรม CSR การทำบุญและการเลี้ยงอาหารกลางวันที่มูลนิธิบ้านคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรม CSR การทำบุญและเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ในความดูแลของมูลนิธิบ้านคุณพ่อเรย์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยชาว PFS ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้องๆเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม PFS Outing for Team Building 2018 Pattaya รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561

รูปภาพข่าว

บทความอื่นๆ

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับ อบต.โคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

การเก็บขยะร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10