กิจกรรม CSR การทำบุญถวายเงินทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2562

กิจกรรม CSR การทำบุญถวายเงินทอดกฐินเนื่องในเทศกาลออกพรรษา 2562
วัดบ้านไร่เจริญผล วันที่ 18 ตุลาคม 2562
วัดโคกขาม วันที่ 25 ตุลาคม 2562

รูปภาพข่าว

บทความอื่นๆ

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับ อบต.โคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

การเก็บขยะร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10