กิจกรรมวันเด็ก มกราคม 2563

การบริจาคสิ่งของ, ขนม และอาหาร ในช่วงวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ให้กับ โรงเรียนวัดบ้านไร่ประชานุกูล, โรงเรียนบ้านโคก, โรงเรียนวัดโคกขาม, โรงเรียนบางน้ำจืด และโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ในช่วงเดือนมกราคม 2563

รูปภาพข่าว

บทความอื่นๆ

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

การบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเก็บขยะร่วมกับ อบต.โคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10

การเก็บขยะร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10