การสกัดเข้มข้น

ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (Extraction) ของพรีเซิร์ฟ มาจากสองกระบวนการ
ได้แก่ การสกัด (Extraction) คือการแยกสารที่ต้องการออกมาจากวัตถุดิบ
และการระเหย (Evaporation) ภายใต้สภาวะสูญญากาศเพื่อให้ได้ความเข้มข้น
ตามมาตรฐาน

สายการผลิตสารสกัดเข้มข้นของพรีเซิร์ฟนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิของบริษัท
เนื่องจากกำลังการผลิตที่สูงและด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานดีมาก บริษัทจึงสามารถ
สกัดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคงรักษารสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ อย่างเช่น
ซุปไก่สกัด และด้วยโรงงานของบริษัทมีสายการผลิตรูปแบบต่างๆ ให้เลือกมากมาย
จึงสามารถต่อยอดการผลิตโดยนำผลิตภัณฑ์ที่สกัดเข้มข้นนี้ไปผลิตในรูปแบบอื่น
อย่างต่อเนื่องได้ เช่น การนำไปสเปรย์ดราย เป็นต้น

ซุปไก่สกัดเข้มข้น

ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
เช่น ซอส น้ำเกรวี่ น้ำซุป และน้ำสต็อก

ซุปเป็ดสกัดเข้มข้น

ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
เช่น ซอส น้ำเกรวี่ น้ำซุป และน้ำสต็อก

ซุปหมูสกัดเข้มข้น

ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
เช่น ซอส น้ำเกรวี่ น้ำซุป และน้ำสต็อก

ชาเขียวสกัดเข้มข้น

ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่ม ขนมอบ และขนมหวาน