สเปรย์ดราย

(การทำแห้งแบบพ่นฝอย)

เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์ผงจากของเหลว โดยของเหลวจะถูกลำเลียง
สู่ตัวทำละออง ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของห้องอบแห้ง เมื่อละอองของเหลวสัมผัสกับ
กระแสลมร้อนในห้องอบแห้ง จะเกิดการระเหยน้ำอย่างรวดเร็วกลายเป็นผงละเอียด
ตกลงสู่ด้านล่างของห้องอบแห้ง

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ดรายสามารถละลายน้ำได้ทันที นอกจากนี้ยังไม่ค่อยสูญเสียคุณค่า
ทางโภชนาการ เนื่องจากการสัมผัสความร้อนเป็นเวลาสั้น

ครีมเทียม

ใช้ในเครื่องดื่มชา กาแฟ ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์โกโก้
และช็อกโกแลต ไอศกรีม ซุป เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์ธัญชาติ
สำหรับอาหารเช้า และส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) ต่าง ๆ

นมผง

ใช้เป็นส่วนประกอบในขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลต
ไอศกรีม เครื่องดื่ม ซุป เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์ธัญชาติสำหรับอาหารเช้า
และส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) ต่าง ๆ

กะทิผง

ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน แกงและซุปต่างๆ ขนมอบ
ไส้ขนม ขนมหวาน เครื่องดื่ม ไอศกรีม ส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) ต่างๆ
และสารทดแทนครีมจากนม

วิปปิ้งครีมผง

ใช้ในเครื่องดื่มชา กาแฟ ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์โกโก้
และช็อกโกแลต ไอศกรีม และซุป

ซอสปรุงรสจากถั่วเหลืองชนิดผง

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส และแป้งชุบทอด
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

HVP ผง

ใช้ในส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) สำหรับใช้ทำซุป ซอส
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว