รับผลิตอาหารอบแห้ง

ด้วยบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด มีเทคโนโลยีการทำแห้งที่ทันสมัย
หลากหลายประเภท รวมถึงยังมีบริษัทในเครือต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนทั้งส่วน
ของวัตถุดิบตั้งต้นไปจนเครื่องจักรต่างๆ ในการแพคบรรจุสินค้า ทำให้สามารถ
บริการลูกค้าได้แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ (One Stop Service)

นอกเหนือจากนี้ยังมีทีมวิจัยและพัฒนาพร้อมจะให้การสนับสนุนและพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยกระบวนการคิดค้นสูตร กระบวนการผลิตและงานบริการ
ทั้งหมด ทางบริษัทมีการประเมินและควบคุมทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถ
เชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนการทำ OEM

ติดต่อสอบถาม

(6634)110-555, (6634)110-565, (6634)110-566
preserve@preservefood.net

ติดต่อฝ่ายขายต่างประเทศ