มะม่วงอบแห้ง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ธัญชาติสำหรับอาหารเช้า ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่ม