ครีมเทียม

ใช้ในเครื่องดื่มชา กาแฟ ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลต ไอศกรีม ซุป เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์ธัญชาติ
สำหรับอาหารเช้า และส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) ต่าง ๆ