โฟรเซ่น

(การแช่เยือกแข็ง)

เป็นกรรมวิธีการแช่เยือกแข็งซึ่งควบคุมภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ -30 ºC ถึง -40 ºC
ทำให้การแช่เยือกแข็งเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผลึกน้ำแข็งมีขนาดเล็ก โครงสร้างผลิตภัณฑ์
จึงไม่ถูกทำลายมากนัก และยังทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ติดกันเป็นก้อน

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ช่วยให้สามารถเก็บรักษาอาหารในสภาพที่สดใหม่ได้นานกว่าหนึ่งปี

มะม่วง

ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัด อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ไส้ขนม ซอสผลไม้ น้ำเชื่อมผลไม้ ขนมหวาน ขนมอบ ไอศกรีม และเครื่องดื่ม