แอร์ดราย

(การทำแห้งแบบใช้ลมร้อน)

เป็นกรรมวิธีการทำแห้งแบบดั้งเดิมที่ใช้ลมร้อนเพื่อทำให้น้ำระเหยออกจากผลิตภัณฑ์

แอร์ดรายเป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีเนื้อสัมผัส
และกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์ มีขั้นตอนการอบแห้งที่ไม่ซับซ้อน และมีต้นทุนต่ำ

กะหล่ำปลีอบแห้ง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว