ดรัมดราย

(การทำแห้งแบบลูกกลิ้งร้อน)

เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์เกล็ดหรือผงจากของเหลวข้น ของเหลว
ถูกทำให้เป็นฟิล์มบางๆ บนลูกกลิ้งร้อนที่มีการหมุน ทำให้ผลิตภัณฑ์แห้งในทันที
หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกขูดออกจากผิวลูกกลิ้ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลักษณะ
เป็นเกล็ด ซึ่งสามารถนำไปบดต่อเป็นผงได้

ผลิตภัณฑ์ผงที่ได้จากการอบแห้งด้วยกรรมวิธีนี้สามารถละลายน้ำได้เช่นเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ผงที่ได้จากกรรมวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย แต่ทว่าจะยังคงไว้ซึ่ง
เส้นใยอาหาร ดังนั้นกระบวนการอบแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อนจึงเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมสุขภาพที่ต้องการคงเนื้อสัมผัส และเส้นใยหลัง
ละลาย เทคโนโลยีนี้จึงใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผงจากผลไม้ ผักและเครื่องปรุงรส
เช่น เครื่องดื่มจากธัญพืช และธัญพืชไม่ขัดสี

ข้าวโพดหวานผง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ซุป ซอส เครื่องดื่ม อาหารเสริมสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน
และขนมขบเคี้ยว