ฟรีสดราย

(การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

เป็นกรรมวิธีหนึ่งในการทำแห้ง โดยผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปแช่เยือกแข็ง จากนั้นจึงทำการ
ลดความดันลงเพื่อทำให้ผลึกน้ำแข็งในผลิตภัณฑ์ระเหิดเป็นไอ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ก่อให้
เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างผลิตภัณฑ์ดังที่พบในการทำแห้งรูปแบบอื่นที่ใช้ความร้อนสูง
ซึ่งส่งผลให้เปลือกนอกผลิตภัณฑ์แห้งและแข็ง มีน้ำหนักเบา สะดวกในการขนส่งและเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์ฟรีสดรายสามารถคืนรูปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังคงรักษารูปร่าง สี รสชาติ
เนื้อสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการได้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สดก่อนทำแห้งได้มากทีสุด

กุ้ง

ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ข้าว อาหารเส้น ซุปกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส และขนมขบเคี้ยว