สเปรย์ดราย

(การทำแห้งแบบพ่นฝอย)

เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการทำแห้งผลิตภัณฑ์ผงจากของเหลว โดยของเหลวจะถูกลำเลียง
สู่ตัวทำละออง ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของห้องอบแห้ง เมื่อละอองของเหลวสัมผัสกับ
กระแสลมร้อนในห้องอบแห้ง จะเกิดการระเหยน้ำอย่างรวดเร็วกลายเป็นผงละเอียด
ตกลงสู่ด้านล่างของห้องอบแห้ง

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ดรายสามารถละลายน้ำได้ทันที นอกจากนี้ยังไม่ค่อยสูญเสียคุณค่า
ทางโภชนาการ เนื่องจากการสัมผัสความร้อนเป็นเวลาสั้น

ครีมเทียม

ใช้ในเครื่องดื่มชา กาแฟ ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลต ไอศกรีม ซุป เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์ธัญชาติ
สำหรับอาหารเช้า และส่วนผสมสำเร็จรูป (Mixed) ต่าง ๆ