PFS Logo Go to Thai page.
พรีเซิร์ฟ มีทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
ให้บริการองค์กรภายนอก ซึ่งนอกจากบริการรับจ้างผลิต (Outsourcing/OEM) แล้ว
เรายังเปิดรับลูกค้าที่สนใจต้องการเช่าพื้นที่ผลิตของเราเพื่อทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของตนเอง โดยรักษาข้อมูลต่างๆ ของท่านให้เป็นความลับทางการค้า

หากท่านสนใจ สามารถติดต่อสอบถามกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา
ได้ตลอดเวลา เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบการทดลองตามความต้องการของท่าน

ทรัพยากร และเครื่องจักรที่เปิดให้บริการ ได้แก่:

Spray Dryer แล็ปทดลอง และขนาดกลางเพื่อทดลองผลิตจริง
Freeze Dryer แล็ปทดลอง และขนาดกลางเพื่อทดลองผลิตจริง
Drum Dryer แล็ปทดลอง และขนาดกลางเพื่อทดลองผลิตจริง
เครื่องจักรประเภทอื่นๆ กรุณาติดต่อฝ่าย R&D เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด77 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-812-457-8 โทรสาร : 034-812-459
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฯ