PFS Logo Go to Thai page.
ที่พรีเซิร์ฟ เราพิถีพิถันคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด และบางส่วนสดจากไร่ของเรา
ทั้งจากไร่ที่กาญจนบุรี และเชียงราย (บริษัท พรีเซิร์ฟ อะโกร โปรดักส์ จำกัด)

ที่พรีเซิร์ฟ เราแบ่งสายการผลิตตามชนิดของเทคโนโลยีได้เป็น
5 สายการผลิตหลัก ได้แก่: ไลน์แช่แข็งและฟรีสดราย ไลน์สเปรย์ดราย
ไลน์อบแอร์ดราย ไลน์ดรัมดราย และไลน์สกัดเข้มข้น ซึ้่งทั้งหมดนี้
เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ดีที่สุดสำหรับคุณ

และนอกจากสายการผลิตหลัก เรามีส่วนของการแบ่งบรรจุคอนซูเมอร์
โดยรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปสินค้าอุตสาหกรรม (Bulk) มาแบ่งลงในบรรจุภัณฑ์
ที่สวยงามและมีคุณภาพ พร้อมจัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคปลายทางอีกด้วย
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด77 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-812-457-8 โทรสาร : 034-812-459
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฯ