PFS Logo Go to Thai page.
การแช่เยือกแข็ง หรือ Frozen (FZ) เป็นกรรมวิธีการแช่เยือกแข็งซึ่งควบคุม
ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำ -30 ºC ถึง -40 ºC
ทำให้การแช่เยือกแข็งเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผลึกน้ำแข็งมีขนาดเล็ก
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ จึงไม่ถูกทำลายมากนัก และยังทำให้ผลิตภัณฑ์
ไม่ติดกันเป็นก้อน ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ช่วยให้สามารถเก็บรักษาอาหาร
ในสภาพที่สดใหม่ได้นานกว่า "หนึ่งปี"
มะม่วง (Mango)ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัด อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ไส้ขนม ซอสผลไม้ น้ำเชื่อมผลไม้ ขนมหวาน ขนมอบ ไอศกรีม และเครื่องดื่ม
สับปะรด (Pineapple)ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัด อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ไส้ขนม ซอสผลไม้ น้ำเชื่อมผลไม้ ขนมหวาน ขนมอบ ไอศกรีม และเครื่องดื่ม
ข้าวโพด(Corn)ใช้เป็นส่วนประกอบในสลัดและผลิตภัณฑ์สำหรับทาขนมปัง อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซุป ขนมอบ ไส้ขนม ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่มจากธัญชาติ

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด77 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-812-457-8 โทรสาร : 034-812-459
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฯ