PFS Logo Go to Thai page.
ผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้น (Extraction) ของพรีเซิร์ฟ มาจากสองกระบวนการ ได้แก่
การสกัด (Extract) อนุภาคย่อยหรือโมเลกุลของสารอาหารที่ต้องการออกมาจากวัตถุดิบ
จากนั้น จึงนำของเหลวที่สกัดได้มาระเหยน้ำออก (Evapourate) เพื่อให้ได้ความเข้มข้น
สูงมากพอที่จะนำไปใช้ หรือออกจำหน่ายต่อไป

สายการผลิตสารสกัดเข้มข้นของพรีเซิร์ฟ นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิของเรา
เนื่องจากกำลังการผลิตที่สูง และด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐานดีมาก เราจึงสามารถ
สกัดผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้แรงดันในการสกัดสูงมากได้ อย่างเช่น ซุปไก่สกัด
และด้วยโรงงานของเรามีสายการผลิตรูปแบบต่างๆ ให้เลือกมากมาย จึงสามารถต่อยอด
การผลิตโดยนำผลิตภัณฑ์ที่สกัดเข้มข้นนี้ไปผลิตในรูปแบบอื่นอย่างต่อเนื่องได้
เช่น การนำไปสเปรย์ดราย เป็นต้น

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้นของเรา ได้แก่:

  คลิกแต่ละรายการเพื่อเรียกดูภาพประกอบ:
ซุปสกัดที่ผลิตจากเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ (Extracted Meat Soup)
น้ำผักหรือผลไม้สกัดเข้มข้น (Extracted Vegetable and Fruit)

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด77 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-812-457-8 โทรสาร : 034-812-459
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฯ