PFS Logo Go to Thai page.
พรีเซิร์ฟ ต้องการผู้ที่มีความสามารถ และความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
มาร่วมงานกับเรา ด้วยทีมงานภายในพรีเซิร์ฟ ท่านจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย
อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเราพร้อมเปิดโอกาสให้ท่านได้
แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา เพื่อประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเรา

พรีเซิร์ฟ จัดเตรียมสวัสดิการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือให้ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ อันได้แก่ บริการหอพักซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงงาน
บริการรถรับ-ส่ง บริการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงงาน สวัสดิการวันหยุดพิเศษประจำเดือน
สวัสดิการวันหยุดพักร้อน และอื่นๆ อีกมากมาย

ท่านสามารถส่งประวัติ และจดหมายสมัครงานมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ที่
อีเมล์ recruit@preservefood.net
เรายินดีให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ท่าน เพียงโทรสอบถามมาที่
เบอร์โทรศัพท์ 034-812-457-8 ต่อ 119 ในเวลาทำการ
   
   
   
   
   
สวัสดิการบริษัทฯ
  1.OT ทุกวัน
  2.เบี้ยขยัน
  3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/เบี้ยอาวุโส
  4.เงินปรับประจำปี
  5.โบนัสประจำปี
  6.ตรวจสุขภาพประจำปี/วันหยุดพักร้อน
  7.หอพักพนักงาน
   
ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 1 อัตรา
ปริญาตรี/ปริญญาโท(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม 8 ปีขึ้นไป
ความเป็นผู้นำความว่องไวที่ดีในการแก้ปัญหาที่อยู่ในมือ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
หัวหน้าส่วนวิศวกรรม 1 อัตรา
ปริญญาตรี/ปริญญาโท(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
ความเป็นผู้นำความว่องไวที่ดีในการแก้ปัญหาที่อยู่ในมือ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
หัวหน้าแผนกวิศวไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 1 อัตรา
ปริญญาตรี(สาขาไฟฟ้า) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม2 ปีขึ้นไป
มีใบรับรองด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ความเป็นผู้นำความว่องไวที่ดีในการแก้ปัญหาที่อยู่ในมือ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
ปริญาตรี/ปริญญาโท(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม10 ปีขึ้นไป
ความเป็นผู้นำความว่องไวที่ดีในการแก้ปัญหาที่อยู่ในมือ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
ปริญาตรี/ปริญญาโท(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
ความเป็นผู้นำความว่องไวที่ดีในการแก้ปัญหาที่อยู่ในมือ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา
ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
ปริญญาตรี/ปริญญาโท(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
เจ้าหน้าที่ Regulation 1อัตรา
ปริญาตรี/ปริญญาโท(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
มีประการณ์ด้านการจดทะเบียนอาหาร ขึ้นทะเบียนอาหาร และฉลากสินค้า ทางด้านความถูกต้องต่อกฏหมายและคุ้มครองผู้บริโภค
หัวหน้าส่วนผลิต1 1อัตรา
ปริญญาตรี/ปริญญาโท(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปีขึ้นไป
ความเป็นผู้นำความว่องไวที่ดีในการแก้ปัญหาที่อยู่ในมือ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
หัวหน้าส่วนผลิต 2 1อัตรา
ปริญญาตรี/ปริญญาโท(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปีขึ้นไป
ความเป็นผู้นำความว่องไวที่ดีในการแก้ปัญหาที่อยู่ในมือ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
หัวหน้าแผนกขายต่างประเทศ 3อัตรา
ปริญาตรี (สาขาเทคโนโลยีอาหาร) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ในสายงาน ขายตลาดประเทศ 3 ปีขึ้นไป
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
สื่อสารภาษาจีนได้ดี ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคล่องตัว / ขยัน มีความอดทน สามารถรับภาวะแรงกดดันได้ดี / ละเอียดรอบครอบ
หัวหน้าแผนกขายอุตสาหกรรม 1อัตรา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ในสายงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2 ปีขึ้นไป
มีความคล่องตัว / ขยัน มีความอดทน สามารถรับภาวะแรงกดดันได้ดี / ละเอียดรอบครอบ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ 1อัตรา
ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ในสายงานด้านการจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขึ้นไป
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีความคล่องตัว / ขยัน มีความอดทน สามารถรับภาวะแรงกดดันได้ดี / ละเอียดรอบครอบ
สวัสดิการร้านค้า 1อัตรา
ปวส - ปริญาตรี
มีประสบการณ์ในด้านร้านสะดวกซื้อ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความคล่องตัว / ขยัน มีความอดทน สามารถรับภาวะแรงกดดันได้ดี / ละเอียดรอบครอบ
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ 2อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หากมีประสบการณ์ในสายงานด้านมากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคล่องตัว / ขยัน มีความอดทน สามารถรับภาวะแรงกดดันได้ดี / ละเอียดรอบครอบ
จป.วิชาชีพ 1อัตรา
ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ วิศวความปลอดภัย
หากมีประสบการณ์ในสายงานด้านมากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
มีความคล่องตัว / ขยัน มีความอดทน สามารถรับภาวะแรงกดดันได้ดี / ละเอียดรอบครอบ
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 1อัตรา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิศวสิ่งแวดล้อม
หากมีประสบการณ์ในสายงานด้านมากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
มีความคล่องตัว / ขยัน มีความอดทน สามารถรับภาวะแรงกดดันได้ดี / ละเอียดรอบครอบ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1อัตรา
ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในสายงานบริหารบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรม 7 ปีขึ้นไป
ความเป็นผู้นำความว่องไวที่ดีในการแก้ปัญหาที่อยู่ในมือ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
ช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ 1อัตรา
ปวช. - ปวส. สาขาช่างยนต์
ประสบการณ์ในด้านการซ่อมโฟล์คลิฟท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถรับภาวะกดดันได้ดี /มีความคล่องตัว /ละเอียดรอบครอบ
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1อัตรา
ปริญญาตรี(สาขาเทคโนโลยีอาหาร/วิทยาศาสตร์การอาหาร/วิศวกรรมอาหาร)
หากมีประสบการณ์ในสายงานด้านมากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 2อัตรา
ปวช. - ปวส.
หากมีประสบการณ์ในสายงานด้านมากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
พนักงานรายเดือนQA 1อัตรา
ม.6/ปวช-ปวส.
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ 2อัตรา
ม.6 ขึ้นไป
ประสบการ์ณในสายงานขายในประเทศ3ปีขึ้นไป
สามารถจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน


บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด77 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-812-457-8 โทรสาร : 034-812-459
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฯ