PFS Logo Go to Thai page.
พรีเซิร์ฟ ผู้นำการผลิตอาหารอบแห้งแบบครบวงจรของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ทั้งการอบแห้งแบบระเหิด (Freeze Dried) การทำแห้งอาหารผง (Spray Dried)
การอบแห้งด้วยลมร้อน(Air Dried) การทำแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (Drum Dried)
รวมถึงการสกัดและทำเข้มข้น (Extraction) โดยเจาะกลุ่มตลาดทั้งระดับอุตสาหกรรม
และสินค้าคอนซูมเมอร์ ทำให้พรีเซิร์ฟได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศ
และประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ตามนโยบายที่ว่า
"มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ส่งมอบตรงเวลา ตอบสนองลูกค้า
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"


พรีเซิร์ฟยินดีช่วยเหลือและให้บริการต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ เพียงลองติดต่อมาหาเรา

Check Mail

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด77 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-812-457-8 โทรสาร : 034-812-459
เนื้อหาในเว็บไซต์นี้สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติฯ